TAEBO

GET FIT – LOSE WEIGHT – HAVE FUN – BE STRONG

  • TAEBO
  • SPORTOVNÍ SYSTÉM ETB
  • Kontakty

TAEBO je intenzivní skupinové cvičení s hudbou s využitím prvků bojových sportů a umění. TAEBO je určeno opravdu pro každého, kdo chce zlepšit svoji kondici, zhubnout či formovat své tělo, zpevnit se či zesílit, užít si zábavu při tréninku a vyčistit si hlavu ;-).

Motto TAEBO – GET FIT – LOSE WEIGHT – HAVE FUN – BE STRONG - zcela jednoznačně vypovídá o tom, co můžete od tohoto komplexního cvičení očekávat.

Každý může trénovat TAEBO, protože TAEBO není výkonnostní sport a nejde o překonávání limitů, časů, porovnávání se s výkony ostatních. Filosofie TAEBO je obsažena ve významu tohoto slova a ve významu jednotlivých písmen slova TAEBO:

T represents total commitment to whatever you do

T znamená totální odevzdání se všemu co dělám

A represents awarness of yourself and the world

A znamená uvědomování si sebe sama a světa

E represents exellence, the truest goal in anything you do

E znamená excelentní přístup ke všemu co člověk dělá

B represents the body as a force for total change

B znamená tělo jako bázi a prostředek k totální vnitřní i vnější změně

O represents obedience to your will and your true desire for change

O znamená otevřenost a poslušnost své vůli ke změně

TAEBO je totální odevzdání se tomu co dělám, uvědomování si role jedince ve společnosti... excelentní přístup ke všemu co dělám. Tělo je zde používáno jako prostředek k poznání a ke změně. Pro dosahování změny a pokroku je zapotřebí především otevřenost a poslušnost, schopnost naslouchat svému tělu.

Neexistuje žádný komerční sport, nevýkonnostní sportovní aktivita, která jde tak hluboko i do mysli člověka a formuje nejen jeho tělo, ale i charakter.

Nesoutěžíme s ostatními, nepoměřujeme se, přesto ale každý může jít vpřed a zlepšovat svoji kondici, sílu, vytrvalost, ohebnost a koordinaci. Cílem není dosažení nějaké mety. Cesta je cíl.

Cvičení je velmi intenzivní, ale v podstatě má každý cvičenec intenzitu ve svých rukou. Při cvičení se nevytváří žádné vazby technik, nebo choreografie, nemusíte si nic pamatovat, můžete být tady a teď a cvičit kop, úder nebo kombinaci bojových technik. Po odcvičení určitého počtu opakování přijde další a další technika či kombinace. Přestávky si může každý udělat kdykoli, přerušit trénink a zase se vrátit. Není možné prohrát, protože každý je sám svým „trenérem“ a určuje si délku zátěže i délku pauz sám. Skupina a instruktor vás motivuje, ano, můžete využít energie skupiny či instruktora, je to ale především o vás, naučte se vnímat sami své tělo, naslouchejte jeho potřebám a staňte se svým vlastním trenérem.

HISTORIE TAEBO

TAEBO vynalezl Billy Blanks, američan , který jako první spojil prvky karate, boxu a baletu do skupinového cvičení s hudbou. Cvičení původně zcela bez pomůcek, pouze s vlastním tělem. TAEBO se stalo celosvětovým trendem ve fitness v 90. Letech 20 století.

TAEBO přivezli do Evropy Němci Dorothee Müller a Frank Magnus, kteří v listopadu 1999 presentovali poprvé TAEBO v Evropě na IFAA mezinárodním kongresu fitness a aerobiku v Berlíně. TAEBO, které tito referenti a prezentéři na svém pobytu v Los Angeles poznali a několik týdnů intenzivně trénovali, se mělo stát novinkou pro evropský trh fitness a stalo se součástí nabídky vzdělávání instruktorů IFAA.

Do této doby nebylo TAEBO nikdy školeno a neexistoval žádný ucelený koncept vzdělávání instruktorů.

Koncept vzdělávání budoucích instruktorů TAEBO a propracování metodiky, techniky a didaktiky tréninku pro širokou veřejnost je dílem Dorothee Müller a Franka Magnuse.

Pro mnohá nedorozumění, obchodní a strategické zájmy, jak ze strany majitele IFAA, tak i ze strany BG star promotion – společnosti vlastnící práva na celosvětový prodej videokazet Billy Blanks TAEBO a veškerých práv spojených s produktem „TAEBO“, se autoři sportovního systému vzdělávání instruktorů TAEBO rozešli s IFAA a založili svoji vlastní akademii – European Fitnesssystems Professional Education – EFPE, která vyvíjí vlastní originální sportovní systémy a školí profesionální instruktory v oblasti fitness.

S rozchodem je spojen také vznik ochranné registrované známky ETB. ETB je European Tae - bo. ETB je sportovní systém, který má principiálně 2 části.

První částí je vlastní koncept lekcí (ETB a ETB Intro), tak jak si ji klient může zacvičit s vyškoleným instruktorem. Součástí know-how je metodika vedení lekcí, rychlost hudby, výběr technik, průběh intenzity lekce a její sestavení tak, aby přinesla maximální tréninkový efekt všem účastníkům lekce.

Druhou součástí konceptu ETB je vzdělávání a školení budoucích instruktorů, schopných vést komerční tréninky TAEBO pro veřejnost.

ETB je tedy jediný sportovní systém, který uceleně vzdělává budoucí instruktory a nabízí klientům prostřednictvím ochranné známky ETB kvalitní TAEBO trénink.

TAEBO trénink pomůže každému rychle se dostat do kondice, zpevnit tělo, zhubnout a vyformovat křivky paží, nohou, trupu a boků. Je to nejkomplexnější skupinové cvičení s hudbou, rozvíjí jak kardiovaskulární systém, tak i skelet a svalový systém. Za jeden trénink pro sebe uděláte tolik jako na 2-3 trénincích jednostranných cvičení ;-).

Sportovní systém ETB je ochrannou registrovanou známkou a produktem European Fitnesssystems Professional Education.

Budoucí instruktoři ETB se školí v metodice, didaktice technikách a dalších schopnostech k vedení profesionálních lekcí ETB a ETB Intro.

Trénink probíhá ve dvou typech lekcí:

ETB je intenzivní trénink celého těla. Ve sledu za sebou jsou trénovány kopy, údery a kombinace bojových technik, tak aby byl efektivně procvičen kardiovaskulární systém, pracuje se jak s úseky aerobní vytrvalosti, tak i s úseky intervalů střídajících submaximální až maximální kapacitu anaerobní výkonnosti pro vyšší efektivitu na nárůst kondice. Svaly končetinové i trupové jsou zatěžovány kombinacemi a sériemi opakování technik, což vede ke zlepšení silové vytrvalosti i ke zpevnění a nárůstu svalové hmoty. Kopy a údery jsou prováděny v přirozených rozsazích pohybu a zlepšují funkci skeletu, rozvíjí ohebnost a stabilitu kloubů. Vysoká frekvence cvičení automaticky zvyšuje svalový tonus hlubokých svalů – tzv. Core a zcela přirozeně zlepšuje posturální funkci trupu.

ETB je zcela komplexní a v jednom tréninku získáte pro sebe tolik jako při běhu, člunkovém běhu, formování, kruhovém tréninku a core tréninku a ještě k tomu můžete připočíst protahování. Je to tedy ESO a kraluje všem druhům cvičení, protože je v sobě obsahuje...

ETB Intro je lekce zaměřená na svalovou vytrvalost a zefektivnění svalové práce vedoucí k lepším výsledkům vlastního tréninku. Při ETB Intro lekcích se trénují bojové techniky a jejich kombinace ve vyšších počtech opakování. Trénink kardiovaskulárního systému je sekundární a v popředí je především efektivnější zapojení svalstva celého těla, zlepšení držení těla a citu pro provedení bojových technik. Díky pravidelným návštěvám ETB Intro lekcí se kopy a údery stávají efektivnějším nástrojem pro procvičení celého těla a to nejen na vlastní lekci Intro, ale především v lekcích ETB. Čím lepší technické provedení, tím vyšší intenzita a tepová frekvence, tedy technika také ovlivňuje intenzitu kardio tréninku. Jsou to spojené nádoby. ETB a ETB Intro.

Školení instruktorů sportovního systému ETB:

Instruktorem sportovního systému ETB se může stát každý zdravý jedinec, který dovršil 18 let. Nejsou zapotřebí žádné předchozí zkušenosti s vedením lekcí ani s tréninkem bojových technik. Vše se účastníci naučí díky propracovanému know-how školícího systému ETB.

Školení je 3 stupňové. Kromě techniky cvičení jsou instruktoři vzdělávání v didaktických a pedagogických schopnostech, ale také ve filosofii.

BASIC: GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN – zvítěz sám nad sebou

ADVANCED: LOSE YOUR FEAR – ztrať svůj strach

MASTER: LIVE YOUR LIFE – žij svůj život

Pro neinstruktory, kteří chtějí zpestřit svůj trénink a lépe porozumět svému tělu je systém CREATOR: FREE YOUR MIND.

Po absolvování CREATOR WORKSHOPU může každý klient v rámci vedené lekce vybírat své techniky a tím lépe upravit svůj osobní trénink.

Více informací o sportovním systému ETB na efpe.cz a katka-masopustova.cz

Pravidelné lekce v HIT FITNESS Flóra, Chrudimská 2b, Praha 3

Pondělí - 19:00 ETB, Úterý - 11:00 ETB, Středa - 19:00 ETB Intro, Pátek - 19:00 ETB

ETB video

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2023

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.